DIAKONOS light

DIAKONOS light 1 i 2017 foreligger. Det meste av dette nummeret er dokumenter om samtalene som Det Norske Diakonforbund er med i med det for øye å etablere en ny organisasjon.

Denne saken blir en av hovedsakene ved GF 30. oktober.

 Bladet følger vedlagt her.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK