KANDIDATER VED VALGET VED GENERALFORSAMLINGEN 30. OKTOBER

Valgkomiteen for GF 2017 har bestått av Magne Bjåstad fra Stavanger stift, Atle Eikeland fra Borg stift, Ole Hafell fra Tunsberg stift og Jarle Klungrehaug fra Oslo stift.

De har presentert en kandidatliste med i alt 16 navn.

Til forbundsledervervet er en kandidat, til sentralstyrevervene(4) og varamedlemsvervene(3) er det 14 kandidater og det er en kandidat som kun stiller til valg av varamedlemmer.

 

Vedlagt følger et PDFdokument med kandidatene.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK