DIAKONIPRISEN 2017 TIL KIRKELIG RESSURSSENTER

Ved diakonikonferansen 31. oktober ble diakoniprisen 2017 delt ut til 

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

 

Diakoniprisvinner 2017web3

Elisabeth Torp fra Kirkelig ressurssenter flankert av Helmuth M. Liessem fra CRUX og Leiv Sigmund Hope fra Det Norske Diakonforbund

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har vist både vilje og evne til å gå inn i tabuet rundt overgrep i kirkene. Senteret har bidratt til en anerkjennelse av problematikken i kirkene og i kirkelige miljøer, samtidig som en også har bidratt til kunnskapsformidling og konkret rådgivning og veiledning på feltet, sier Helmuth M. Liessem, generalsekretær i stiftelsen CRUX på vegne av juryen for diakoniprisen.

Årets vinner ble opprettet i 1996, nettopp fordi kirkene erkjente et behov for å ta tak i vold og overgrep begått innenfor kirkelige miljøer. – Mye takket være innsatsen til Kirkelig ressurssenter, er vi kommet et langt stykke videre i kampen mot problemet, sier Liessem.
Det er stiftelsen CRUX, i samarbeid med Det Norske Diakonforbund, som deler ut diakoniprisen. I juryen sitter også representanter fra Norges Kristne Råd og Kirkerådet i Den norske kirke. Prisen skal tildeles en organisasjon som har satt fokus på diakoni. Prisvinneren skal ha gjort en innsats over tid, vært nyskapende og utviklingsorientert, og ikke minst løftet fram diakonalt samarbeid.
Juryen begrunner årets utdeling med at Kirkelig Ressurssenter (SKR) har «grepet fatt i både hvordan man skal forebygge at overgrep skjer og hvordan man skal håndtere de overgrepssakene som har skjedd. Senteret har skapt holdninger og drevet aktivt samarbeid med helse- og samfunnsinstitusjoner. Arbeidet er blitt forankret i kirke og liturgier. SKR har også utviklet fagfeltet gjennom selv å skrive faglitteratur, og å formidle kunnskapen i undervisning og på konferanser. Sist, men ikke minst, senteret har løftet opp og gitt myndighet til mennesker som har blitt krenket».
Generalsekretær Liessem påpeker at Kirkelig Ressurssenter har fokusert på overgrep mot begge kjønn. Senteret har laget undervisningsmateriell til konfirmanter og utgitt et eget ressurshefte knyttet til samtaler med barn og unge. De har vært synlig på alt fra kirkemøter til små og store konferanser i kirkelige miljøer. Senterets utrettelige arbeid har gjort en stor forskjell for mange, sier Liessem. I tillegg har SKR også sørget for at temaet er kommet inn i kirkelig utdanning

Diakoniprisen deles ut annet hvert år. Prisen består av en statuett laget av kunstneren Einar Stoltenberg og en pengegave fra Crux og Det Norske Diakonforbund på kr 30.000,-.
Stiftelsen CRUX, Det Norske Diakonforbund, Norges Kristne Råd og Kirkerådet i Den norske kirke gratulerer med prisen og ønsker lykke til med det viktige arbeidet videre.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK