KRISTIN GUNLEIKSRUD RAAUM NY KIRKERÅDSLEDER

Kristin Gunleiksrud Raaum ble 11. april valgt til ny leder i Kirkerådet. Hun avløser Svein Arne Lindø.

Her er pressemelding fra Kirkerådet:

KM_2016_kristin.jpg Ny kirkerådsleder: Kristin Gunleiksrud Raaum

Gunleiksrud Raaum ny leder i Kirkerådet

Den norske kirke Publisert 11.04.2016 09:58
Kristin Gunleiksrud Raaum (54) ble 11. april valgt som leder i Kirkerådet for de neste to årene. Valget skjedde på Kirkemøtet som pågår i Trondheim 6.-12. april.

Stemmetallene var 61 stemmer for Kristin Gunleiksrud Raaum, 41 stemmer for Harald Hegstad og 12 stemmer for Anne Enger. Kirkerådet er Den norske kirkes nasjonale styre og er Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ.Gunleiksrud Raaum stilte også som kandidat ved valget til kirkerådsleder i 2010. Etter to valomganger på Kirkemøtet tapte hun da med 56 mot 57 stemmer mot Svein Arne Lindø. Lindø har vært leder av Kirkerådet siden 2010.Kristin Gunleiksrud Raaum er medlem av Oslo bispedømmeråd, er utdannet cand. philol., bosatt i Asker og arbeider som generalsekretær i Norske kirkeakademier.
Hun er styremedlem i Åpen folkekirke og ble i 2015 innvalgt i bispedømmerådet på Åpen folkekirkes liste.- Gjennom kirkevalget i 2015 opplevde jeg at vi fikk et sterkt votum om at mennesker trenger at kirken skal være det stedet i samfunnet dere det ikke er forskjell på folk, sa hun i sin selvpresentasjon før ledervalget på Kirkemøtet.Gunleiksrud Raaum understreker at det er spesielt viktig å være en samlende også for de som er uenige med henne. Hun er opptatt av å finne en vei for en samlet kirke etter at det er fattet vedtak for vigsel av likekjønnede par.  Hun sier at kirken ikke må bli innadvendt og opptatt av interne prosesser, men være relevant og selvfølgelig til stede i menneskers liv og offentlige rom. Kirkerådet har 15 medlemmer; 10 leke medlemmer, hvorav minst én kirkelig tilsatt, og 4 prester. Disse velges av Kirkemøtet. Dessuten er Bispemøtets preses medlem. Kirkerådet velges for 4 år. Leder velges for to år av gangen.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK