MEDLEMSKAP

Det Norske Diakonforbunds lover sier dette om medlemskap:

a:      Vigslede diakoner og personer som har utdanning som kvalifiserer for diakontjeneste i Den norske kirke innvilges medlemskap.

b.      Personer uten de kvalifikasjoner som kreves etter pkt a kan innvilges medlemskap. Sentralstyret eller den Sentralstyret gir myndighet godkjenner søknadene.

c.      Personer som er ansatt i stillinger i organisasjoner som arbeider med diakonale utfordringer, kan innvilges medlemskap. Sentralstyret, eller den Sentralstyret gir myndighet, godkjenner søknadene.

d.      Studenter ved diakonale utdanningsinstitusjoner kan innvilges medlemskap.

 

 

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK