SMITTEVERNVEILEDEREN AVVIKLES 25/9 kl 1600

Kirkerådet i Den norske kirke melder 24.9.2021 13:39:04:

 


Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger

Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo.

Kirkevergene oppfordres til å sende videre til andre som kan ha nytte av informasjonen.

Smittevernveilederen avvikles lørdag 25. september klokken 16.00

Som vi varslet i epost tirsdag 21. september går samfunnet mot en gjenåpning. Regjeringen har i dag kunngjort tidspunktet for dette.
Fra lørdag 25. september klokken 16.00 avvikles alle reglene om arrangementer i covid-19-forskriften. Dette gjelder f.eks. avstandskravet, antallsbegrensningen og registreringsplikten.
På bakgrunn av dette avvikles smittevernveilederen for Den norske kirke fra samme tidspunkt. Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.
Dette betyr også at barne- og ungdomsarbeidet kan gjennomføres som normalt, før pandemien. Vi viderefører ikke trafikklysmodellen for kirkens barne- og ungdomsarbeid, men oppfordrer til dialog med kommunen ved lokale smitteutbrudd.

Noen generelle smittevernråd for samfunnet er fortsatt relevante for kirkens virksomhet:
• Gode håndvaskrutiner
• Host i papirlommetørkle eller albukroken
• Hold deg hjemme hvis du er syk, og følg helsemyndighetenes råd for testing

Vi anbefaler derfor at det legges til rette for bruk av håndsprit ved inngangene til kirkens bygninger. For øvrig oppfordrer vi til at man søker veiledning hos kommunen dersom det innføres tidsbegrensede strengere lokale tiltak.
Den norske kirke skal ikke ha strengere tiltak enn det som gjelder for øvrig i samfunnet. Det er ikke lenger grunnlag for å sette begrensninger på arrangementer og samlinger. At reglene oppheves er forsvarlig, ifølge Helsedirektoratet og FHI.

Les mer informasjon på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen,
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet
Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir i KA
Martin Stærk, styreleder i Norges kirkevergelag

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK